2018. aastal muutub töövõimetuslehe info edastamine kiiremaks

January 11, 2018

arsti poolt avatud töövõimetuslehte näevad haigekassa, tööandja ja inimene alates esimesest päevast. Tänu uuendusele saab tööandja koheselt info inimese töölt puudumise ja töövabastuse pikkuse kohta. Samuti näeb töötaja ise talle avatud töövõimetuslehti ja arstid näevad inimesele väljastatud töövõimetuslehti ning nende väljastamise põhjust.

Samuti (KKK nr 6) ei saa perearst avada töövõimetuslehte/hoolduslehte nädalavahetusel, kui  haigestumine/ trauma on tervishoiuteenuse osutaja juures fikseerimata. Nädalavahetusel võib pöörduda  haigla valvetuppa, kiirabisse, erakliinikusse, saamaks haigestumist tõendav dokument. Dokument tuleb edastada perearstile 2 tööpäeva jooksul pärast väljastamist. 

TERVISEMURE KORRAL ON PATSIENDI ESIMESEKS KONTAKTIKS JA NÕUSTAJAKS PEREARST
Tervisemure puhul pöördu alati esmalt oma perearsti poole, töövälisel ajal küsi nõu helistades perearsti infotelefonile 1220.
Perearst hindab inimese terviseprobleemi ning kas aitab teda ise, konsulteerib vajadusel eriarstiga või saadab patsiendi eriarsti vastuvõtule. Sageli on terviseprobleem lahendatav ka ilma eriarsti vastuvõtuta. Selleks saab perearst täna kiirelt ja mugavalt konsulteerida eriarstiga läbi e-konsultatsiooni.
MIS ON E-KONSULTATSIOON?
E-konsultatsiooni abil saab perearst nõu pidada eriarstiga, kas jätkata patsiendi ravi ise või suunata ta eriarstile. Eriarst vaatab perearsti poolt kirja pandud küsimuse koos lisatud uuringumaterjaliga läbi. Eriarstil on kaks võimalust: ta kas annab perearstile soovituse ravi jätkamiseks või vajadusel kutsub patsiendi ise oma vastuvõtule. Perearst teavitab alati patsienti, kui ta küsib eriarstilt e-konsultatsiooni ja palub sellega seoses patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.
NB! Alati on oluline anda perearstile õige telefoni number. E-konsultatsiooni järel vajadusel vastuvõtule kutsumiseks võtab eriarst patsiendiga ühendust üldjuhul nelja (maksimum kuue) tööpäeva jooksul peale seda, kui ta on perearstilt info saanud. Kui number on vale või kui patsient telefonile ei vasta, ei saa teda eriarsti vastuvõtule registreerida.
PABERSAATEKIRJAD ASENDUVAD DIGISAATEKIRJADEGA
Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. See annab kindluse, et saatekiri ei kao ära ega unune koju ja patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Endale väljastatud digisaatekirju näeb inimene riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee
Kui perearsti hinnangul on vaja patsient edasi suunata eriarsti vastuvõtule, väljastab ta digisaatekirja, mis on vajalik eriarsti aja broneerimiseks (va erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav: silmahaigused, psühhiaatria, günekoloogia ning naha- ja suguhaigused). Juba täna küsib enamik haiglaid eriarsti vastuvõtule aja broneerimiseks patsiendilt digisaatekirja, mida saavad väljastada kõik perearstid jm arstid. 
Digisaatekirja väljastamisel annab perearst patsiendile kaasa ka soovitused eriarsti aja broneerimiseks. Soovi korral prindib perearst patsiendile digisaatekirja koopia välja. Perearst võib saatekirjale märkida ka asutuse, kuhu ta patsiendi suunab. Patsiendil on võimalik väljastatud saatekirjaga minna ka mõne teise tervishoiuteenuse osutaja juurde aga on oluline tähele panna, et ühe saatekirja alusel saab broneerida ainult ühe eriarsti aja.
Kui patsient soovib eriarsti aega broneerida, on tal täna kolm võimalust – helistada eriarstiabi teenuse osutaja registratuuri, broneerida aeg teenuse osutaja kodulehel või minna registratuuri kohale. Kõigil kolmel juhul küsitakse kõigepealt patsiendi isikukoodi ja vaadatakse selle alusel tervise infosüsteemist patsiendile väljastatud digisaatekirja.
Kui saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule aega broneerides patsiendil saatekirja ei ole, on haiglal või kliinikul õigus broneerida talle ainult tasuline eriarsti vastuvõtu aeg. Teisisõnu tuleb arvestada, et haigekassa ilma saatekirjata arsti visiidi kulusid ei hüvita ning patsient peab visiidi ja võimalike lisauuringute eest ise tasuma

Posted in Blog