Mootorsõidukijuhi tervisetõendi vormistamine

March 24, 2019

Mis on tervisetõend?

Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Täpsem info siit

Juhul kui ei ole võimalik tervisedeklaratsiooni digitaalselt täita tuleb see täita paberil:

tervisedeklarastioon: eesti keeles , vene keeles , inglise keeles

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi vormistamiseks on vajalik panna vastuvõtuaeg pereõe juurde. 

TÄHELEPANU! TÕEND ON TASULINE.

Posted in Blog