märts 24, 2019

Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Posted in Blog
jaanuar 11, 2018

Arsti poolt avatud töövõimetuslehte näevad haigekassa, tööandja ja inimene alates esimesest päevast.

Posted in Blog
jaanuar 13, 2017

Alanud aastast jõustusid muudatused nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses, mis reguleerivad töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes.

Posted in Blog