Teenused

Tasulised teenused
Autojuhi tervisetõend
Relvaloa tervisetõend
Tervisetõend tööle
Muud tõendid (ujula, politsei, kindlustus)
Dublikaadi väljastamine

Hind 5 eurot

Vaktsineerimise pass
EKG kindlustamata patsiendile
Retsepti pikendamine kindlustamata inimesele
Kindlustamata patsiendi õevisiit
Kindlustamata patsiendi arsti visiit
Kindlustamata patsiendi arsti kaugvisiit
Teostame tasulisi vaktsineerimisi
Difteeria, teetanuse vastu (täiskasvanud)
Difteeria, teetanuse, läkaköha vastu (täiskasvanud)
Emakakaela vähki tekitava viiruste vastu*
Sesoonse gripi vastu
A- ja B-hepatiidi vastu
Puukentsefaliidi vastu

Küsi hinda!

Tuulerõugete vastu
Pneumokokivastane vaktsiin

Vaktsiinide hinnad ei ole fikseeritud, täpsem info registratuurist või kontakteerudes meiega

Austatud patsiendid!

Tallinna elanike registrisse kuuluvad ravikindlustamata isikud saavad üldarsti ja kirurgilist ambulatoorset abi Kopli polikliinikus

Alates 4. oktoobrist on Tallinna elanike registris olevatel ravikindlustamata isikutel võimalik saada üldarsti ja kirurgilist ambulatoorset abi Lääne-Tallinna Keskhaiglale kuuluvas Kopli polikliinikus, aadressil Sõle 63.

Üldarsti ambulatoorset abi osutatakse järgmistel aegadel:

  • teisipäeviti 08:00-11.30
  • neljapäeviti ja reedeti 09:00-16:30

Kirurgilist ambulatoorset abi osutatakse järgmistel aegadel:

  • esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 10:00-17:00
  • reedeti kell 08:00-15:00

Kui ravikindlustamata inimene soovib saada abi oma perearstikeskusest, tuleb tal kogu visiit ise tasuda. Visiidi hinna leiate kõrvalt tulbast, vajalike uuringute hinnad vastavalt haigekassa hinnakirjale (korda koefitsent 1,5).

Tõendid

Puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem.

Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusega nõutud, on tasulised.

Teenuste hinnad sõltuvad koostööpartnertite (röntgen, labor) hinnakirjast. Soovi korral on võimalik teha kõiki analüüse oma raha eest.