Kasulik teada

Aja broneerimine
  1. Arsti ja pereõe vastuvõtule tuleb end alati eelnevalt registreerida. Mitme pereliikmega arstile tulles palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele
  2. Vastuvõtule mitte ilmumisest palume kindlasti eelnevalt teatada
  3. Kui haigestute, siis helistage palun arsti vastuvõtule või telefoninõuande saamiseks soovitavalt hommikul 8.00 – 10.00
  4. Esimesel haigestumise päeval nõustab teid telefoni teel pereõde, kes hindab tervislikku seisundit, annab soovitused koduseks raviks ja leiab teile seejärel sobiva aja arsti vastuvõtule. Vajadusel küsib pereõde Teie telefoninumbri ja arst helistab Teile tagasi. Palume helistamisel kannatlikkust
  5. Vereanalüüse saab anda 8.00- 14.00

 

Korduva retsepti pikendamiseks helistage meie registratuuri numbril

Arsti vastuvõtuaeg on orienteeruvalt 20 minutit, palume tulla kohale täpselt. Hilinemisel võib juhtuda, et peate pikalt ootama või uue vastuvõtuaja kinni panema

Tervete imikute vastuvõtt toimub reeglina teisipäeviti

Vastuvõtuvälisel ajal ja puhkepäevadel saab infot:

1220 – Perearsti nõuandetelefon:

24 tundi ööpäevas, eesti ja vene keeles

https://www.haigekassa.ee/1220

Ootamatult tekkiva tervisehäire puhul tekib igaühel küsimus, kust saada kiiresti abi. Vajalikku esmast abi osutab perearst või pereõde Teie oma perearstikeskuses. Haiglate erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) pakutakse vältimatut abi, s.o meditsiiniabi, mille osutamise edasilükkamine või osutamata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.
Võrreldes EMOga, kus isepöördujate keskmine ooteaeg ületab nelja tundi, saab visiidi aega perearsti ja pereõe juurde planeerida. Samuti on võimalik saada visiidi ajal perearstikeskuses rohkem teavet oma haiguse olemuse ning profülaktika kohta. EMOs on fookuses raskes seisundis patsiendi kiirdiagnostika ja ravi alustamine.
Selleks, et säästa nii oma aega kui ka tervishoiuasutuse ressurssi, soovitame Teil valida sobivaima variandi. Käesolev infoleht aitab otsustada, millisesse tervishoiuasutusse oma probleemiga pöörduda.
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/perearstid/EMO_TK_ja_lapsed_eesti.pdf

1599 – Lastehaigla tasuline nõuandetelefon:

Iga päev 8.00 – 24.00

Haigekassa ja Terviseameti kontaktandmed, kuhu kindlustatud isikud võivad pöörduda oma õiguste kaitseks ettepaneku, kiituse või kaebusega.

Haigekassa

Terviseamet