January 24, 2020

MIDA TEHA UIMASTAMIS- VÕI MÜRGITAMISKAHTLUSE KORRAL?

January 24, 2020

MIDA TEHA KUI KAHTLUSTAD, ET SIND ON UIMASTATUD JA OLED LANGENUD SEKSUAALVÄGIVALLA OHVRIK

November 29, 2019
bakterid

Listerioos mis meie meedias paksu pahandust külvab, pole haigestumiste ja surmade poolest sugugi esikohal.

Posted in Blog | Tags: , ,
March 24, 2019

Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Posted in Blog
January 11, 2018

Arsti poolt avatud töövõimetuslehte näevad haigekassa, tööandja ja inimene alates esimesest päevast.

Posted in Blog
January 13, 2017

Alanud aastast jõustusid muudatused nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses, mis reguleerivad töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes.

Posted in Blog